English
Russian
Menu BIS

Jałowice - rasy mięsne

Naszym klientom oferujemy dostawy hodowlanego bydła mięsnego różnych ras z Francji, Czech, Danii, Niemiec, Irlandii i Wielkiej Brytani.Kupujący ma możliwość selekcji zwierząt w kraju pochodzenia.Zwierzęta spełniają weterynaryjne wymogi Unii Europejskiej.Możecie Państwo kupić u nas jałowice rasy Aberdeen Angus, Angus Red, Limousine, Charolaise i inne.Aktualnie oferujemy również urodzone w kraju odsady - czystorasowe jałówki rasy Charolaise.Wraz z partią jałowic można zakupić również buhaja hodowlanego.


email: magdabis@poczta.onet.pl